NAŠI KONTAKTI

Projektni ured Centra DOSTI nalazi se u sklopu prostorija Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije.

PIŠITE NAM

ddicpck@ddicpck.hr

DOĐITE K NAMA

Dr. A. Starčevića 1, pp 18
40000 ČAKOVEC

dots