O projektu

O projektu

Centar DOSTI

Projekt „Centar DOSTI“ financira se financijskim sredstvima osiguranih u sklopu javnog poziva pod nazivom „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“, a koji je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoja u sklopu operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.“

TRAJANJE: Razdoblje provedbe projekta je od 11.7.2018. do 01.06.2023. godine.
VRIJEDNOST: Ukupna vrijednost projekta iznosi 17.197.122,40 kuna dok udio bespovratnih sredstava iznosi 14.346.088,59 kuna.
PARTNERI: Nositelj projekta je Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije, dok su partneri na projektu Međimurska županija te Općina Podturen.
CILJ: Cilj projekta je unaprjeđenje socijalne infrastrukture gradnjom i opremanjem građevine javne i društvene namjene pod nazivom Centar DOSTI.

NAMJENA

Namjena Centra DOSTI je osiguranje usluge boravka za osobe s invaliditetom. Projekt je usmjeren procesu prevencije institucionalizacije te razvoju izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici te sprečavanje daljnje institucionalizacije novih korisnika. U okviru procesa deinstitucionalizacije, projekt će omogućiti i smanjenje broja institucionaliziranih osoba s invaliditetom te omogućiti njihov proces inkluzije. Osnovat će se Centar za pružanje usluga u zajednici kao javna ustanova za pružanje usluga boravka.

IZGRADNJA

U projekt izgradnje građevine planirana je izgradnja zgrade javne namjene, neto površine od 881,27 m². Zgrada se će se sastojati od podruma, prizemlja, kata i potkrovlja. U podrumu je planirana izgradnja dvorane i bazena za vježbanje sa svim popratnim sadržajima te sobom za fizioterapeuta, odnosno kineziologa. U podrumu će se još nalaziti vešeraj, spremište, kotlovnica te soba za odlaganje pomagala. U prizemlju će se smjestiti prostorija dnevnog boravka, blagavaonica i kuhinja opremljena prema pravilima HACCP sustava te soba predviđena za rad psihologa, logopeda i socijalnog radnika, odnosno voditelja Centra za pružanje usluga u zajednici Centar DOSTI. Dodatno je još predviđena kupaona te garderoba.

Na katu će se nalaziti 3 sobe za odmor korisnika boravka, soba za sastanke, odnosno grupni rad i prezentacijska soba. Predviđen je i ured za stručnog djelatnika, čajna kuhinja te spremište. U potkrovlju će se nalaziti hodnik i stubište. Svaki od navedenih katova biti će opremljen s dovoljnim brojem sanitarnih čvorova za korisnike, zaposlenike te osobe s invaliditetom. Kako bi se omogućilo kretanje osoba s invaliditetom između katova navedene građevine, predviđena je i ugradnja lifta. Zgrada će imati prilagođeni ulaz za osobe s invaliditetom te okoliš građevine koji će biti prilagođen za kretanje osoba u kolicima. Sam objekt će biti namijenjen za osiguranje usluge boravka za 20 osoba s invaliditetom.